Medeltiden
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

Folkvandringarna
Östrom
Araberna
Frankerriket
England
Tyskland
Jordbruket
Tänkandet
Staden
Klostren
Korstågen
Mongolerna
Sverige
Frågor
Inför andra provet

Medeltiden betecknar en tid som ligger mellan och kan således inte vara den  uppfattning  som dåtidens människor hade om sin egen tid. I själva verket är det eftervärldens dom; under den tid som kallas renässansen och som följer efter medeltiden menade man att den epok som låg mellan den prisade antiken och den egna tiden var en mellanperiod, som kännetecknades av tillbakagång och förfall. Länge betraktades medeltiden som en mörk period i Europas historia, men modern historisk forskning har i viss mån kunnat nyansera denna bild. För en bredare svensk publik är kanske Mikael Nordborgs bok Den dynamiska medeltiden det första vetenskapliga arbete, som ordentligt omprövar den tidigare uppfattningen.

Olika historiker avgränsar medeltiden tidsmässigt olika delvis beroende på vilka delar av Europas historia de behandlar. I den här kursen omfattar medeltiden för Europas del perioden 500 - 1500, för Nordens del 1000 - 1500.

Avsnittet kommer att behandla:

bulletFolkvandringarna och de europeiska språken
bulletÖstrom
bulletStatsbildningar som Frankerriket och Det tysk-romerska riket
bulletFörhållandet stat-kyrka och investiturstriden
bulletTänkandet
bulletFeodalismen
bulletLivet i staden och på landet
bulletVikingatiden
bulletDet arabiska riket
bulletKorstågen
bulletÄttesamhället i Sverige
bulletLagstiftning och riksenande i Sverige
bulletKalmarunionen
 

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland